DeHangar.art

testsite voor de kunsten en natuur

Open Oproep Bouwen aan talent

Open Oproep Bouwen aan talent 2021 voor startende makers en ontwerpers
Het Stimuleringsfonds zoekt startende makers en ontwerpers binnen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur die willen deelnemen aan een samenwerkingstraject van drie maanden met ervaren ontwerpers of ontwerpbureaus. Er zijn in deze tweede ronde 38 plekken beschikbaar bij verschillende ontwerpbureaus en -praktijken binnen de gehele breedte van de creatieve industrie. Startende makers en ontwerpers kunnen zich vanaf nu inschrijven op voorstellen die zijn ingediend door ervaren ontwerpbureaus. Reageren kan tot en met 8 november 2021.

ontwerpopgave
Radartoren architectuur gaat met het project DeHangar.art een leegstaande rijksmonumentale vliegtuighangarboerderij (1941) met bijbehorende akker transformeren tot een testsite voor de kunsten. DeHangar.art ligt ingeklemd tussen vliegveld Deelen en de culturele Buitenplaats Koningsweg in Arnhem in een rizoommatig landschap en is off all grids. We willen DeHangar zelfvoorzienend laten functioneren. Deels uit noodzaak, deels uit ambitie en als voorbeeld voor andere geïsoleerd gelegen (monumentale) gebouwen. Met het oog op het toekomstige culturele programma wordt onderzocht hoe DeHangar en akker autarkisch kunnen worden, en hoe voorzieningen die nodig zijn als autonome objecten vormgegeven kunnen worden.
Het ruimtelijk uitgangspunt voor de voormalige vliegtuighangar is dat wat erin kan, er ook weer uit zou moeten, zodat de 360 m2 oppervlakte flexibel te gebruiken is. Ons vertrekpunt is om de noodzakelijke voorzieningen, zoals informatie, keuken, toiletten en energieopslag, onder te brengen in units die mobiel, biobased en natuurinclusief zijn. Onze ambitie is om samen met onze partners op het terrein hier een prototype van te maken op locatie.
De resultaten van het autarkie onderzoek vormen deels de basis voor het ontwerpen van de voorzieningen units. Naast de randvoorwaarden zullen we vooral ook naar de materialisatie, productie en uitvoeringswijze kijken.

samenwerkingspartner
Radartoren Architectuur werkt op het snijvlak van architectuur, kunst en maatschappelijke betrokkenheid in een kleinschaliger, lokale context, nadrukkelijk samenwerkend met andere disciplines – The Yarn, het onderzoekslaboratorium van Hella Jongerius en Omlab, een biobased maakplek en werkplaats – en het agenderen van een sociale agenda (biobased, natuurinclusief, activistisch, DIY).


Meer informatie en aanmelden: website stimuleringsfonds

Verder Bericht

© 2024 DeHangar.art

Thema door Anders Norén